Annosjakelupalvelu

Apteekkimme tarjoaa asiakkailleen koneellista annosjakelua. Asiakas saa säännöllisesti käytettävät lääkkeet kerta-annospusseissa.

Annosjakelulääkkeet toimitetaan asiakkaalle kahden viikon erissä, jolloin muutokset lääkitykseen voidaan tehdä joustavasti.

Annosjakelun aloittamisen yhteydessä asiakkaan kokonaislääkitys ja lääkkeiden yhteensopivuus tarkistetaan.

Annosjakelu sopii erityisen hyvin iäkkäille henkilöille, joilla on paljon lääkkeitä käytössään. Annosjakelu edistää lääketurvallisuutta ja lääkehoidon onnistumista. Palvelu on maksullinen. Lisätietoja annosjakelusta saat osoitteesta www.anja.fi ja apteekistamme.