Reseptin toimitus

Kun tulet apteekkiin noutamaan reseptilääkkeitä, farmaseutti tai proviisori tunnistautuu apteekkijärjestelmään terveydenhuollon ammattikortilla. Apteekkijärjestelmä hakee toimitettavat reseptit Reseptikeskuksesta, jonne lääkäri on ne tallentanut.

Jos lääkkeen ostaja on joku muu kuin sinä itse, hänen on pystyttävä osoittamaan luotettavasti oikeutensa vastaanottaa lääkkeesi. Todistuksiksi käyvät potilasohjeesi tai Kela-korttisi tai hänen on muuten pystyttävä osoittamaan oikeutensa toimia puolestasi.

Reseptilääkkeet

Kaikki lääkemääräykset eli reseptit laaditaan sähköisesti. Lääkäri voi vain poikkeustilanteessa antaa lääkemääräyksen puhelimitse tai paperisena, esimerkiksi teknisen häiriön aikana. Näissä tilanteissa apteekki muuttaa nämäkin reseptit sähköiseen muotoon.

Lääkemääräys on voimassa kaksi vuotta määräämis- tai uusimispäivästä lukien Pkv-lääkkeen lääkemääräykset, huumausainelääkkeen lääkemääräykset, biologisten lääkkeiden lääkemääräykset, pro auctore -lääkemääräykset ja erityisluvallisten lääkkeiden lääkemääräykset ovat kuitenkin voimassa vain yhden vuoden määräämis- tai uudistamispäivästään lukien. 1.1.2024 alkaen annettuja puhelinlääkemääräyksiä ei saa uusia ja ne ovat voimassa enintään kolme kuukautta.
 
Lääkäri voi myös kirjoittaa reseptin lyhyemmälle ajalle, joten reseptit eivät automaattisesti ole voimassa edellä mainittuja aikoja.  

Sähköisten  reseptien uusiminen on mahdollista apteekissamme. Uusintapyynnön tekeminen vaatii henkilökohtaisen käynnin apteekissa tai reseptin haltijan kirjallisen suostumuksen. Uusinta terveysasemalla kestää noin viikon. 

 

Lääkevaihto

Voimme vaihtaa reseptilääkkeen apteekissa edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen, jos lääke kuuluu vaihtokelpoisten lääkkeiden luetteloon eikä lääkäri tai asiakas kiellä vaihtoa. Jos asiakas haluaa kieltää lääkevaihdon, hän maksaa itse viitehinnan ja ostamansa lääkkeen hinnan erotuksen. Kysy tarkempia ohjeita apteekista.

Vaihtokelpoisten lääkkeiden hintoja voi vertailla Lääkkeiden hintavertailu -verkkopalvelussa.

Kelakorvaus

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon, ja joille on vahvistettu korvattavuus. Voit saada korvausta vain niistä valmisteista, joille sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) päättää valmisteiden korvattavuudesta.

Lääkekorvauksissa on 50 euron kalenterivuosikohtainen alkuomavastuu. Maksat lääkkeesi kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen saakka. Vasta tämän jälkeen saat lääkekorvausta ostamistasi valmisteista.  Alkuomavastuuta kerryttävät korvausjärjestelmään kuuluvat valmisteet. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

Saat korvauksen lääkkeestäsi yleensä jo suoraan apteekissa, kun apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti Kelasta. Kun olet saanut suorakorvauksen, sinun ei tarvitse hakea Kelalta erikseen korvausta. Apteekeissa on myös ajantasainen tieto kertyneestä alkuomavastuustasi.

Saat korvauksen enintään 3 kuukauden lääkemäärästä, mikä tarkoittaa 90 päivän hoitoaikaa.   Lääkemäärä lasketaan lääkemääräyksen annostusohjeesta. Kerralla korvattava määrä voi kuitenkin olla pienempi tai hieman suurempi riippuen siitä, millaisia pakkauskokoja lääkkeestäsi on saatavilla. Erityisen kalliista lääkkeistä Kela korvaa  enintään 1 kk annoksen kerrallaan.

Lääkekorvaukset vuonna 2024 ovat AE-korvattavien osalta 65 % , YE-korvattavien osalta 4.50 € / lääke / max 3 kk annos ja peruskorvattavien osalta 40 %.

Uuden lääkeannoksen voit ostaa korvattuna, kun edellisestä ostosta on 3 kuukauden lääkemäärästä jäljellä 3 viikon annos, 2 kuukauden lääkemäärästä 2 viikon annos ja yhden kuukauden lääkemäärästä enintään viikon annos lääkettä.

Vuosiomavastuun (lääkekatto), vuonna 2024 626,94 euroa/ vuosi, täyttymisen jälkeen maksat omavastuuta 2,50 euroa lääkettä kohti. Lääkekaton kertymään sisältyy asiakkaan alkuomavastuu. Viitehinnan ylimenevä osuus ei kerrytä alkuomavastuuta eikä sitä lueta myöskään lääkekattoon sisältyväksi omavastuuosuudeksi.

Kysy lisätietoja henkilökunnaltamme!

Lisätietoa myös täältä: kela.fi/laakkeet